Zona Duası

Hastalıklar insan için hayatında her an önüne çıkabileceği imtihan sebepleridir. Hastalıklara karşı sabırlı olmak ve iyileşmek için Allah'tan yardım istemek biz kulların görevidir. Hastalıklar insanı olgunlaştırır ve manevi anlamda olgunlaştırır. Herşeye kadir olan ve mutlak güç sahibi olan Allah, İnsanların ondan istemesinden ve oda onlara ikram etmesinden razı olur. Biz istemekten bıkmadıkça Allah kullarına vermekten asla bıkmaz. Dua edilince bu inanç sahibi olarak edilmelidir. Sadece ben dua ettim demek için dua edilmesi elbette istenilen manaya ve isteğe insanı ulaştırmayabilir.
 
Zona hastalığı, viral bir sinir enfeksiyondur. Bu enfeksiyona, suçiçeği hastalığına da neden olan ‘herpes zoster virüsü’ neden olur. 
 
Hasta iken şu duâyı çok okur: 
 
“Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”
 
Hazret-i Âişe anlatır: Resûlullah’dan  duydum: “Birinize derd, keder, hastalık gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i 
 
Enes anlatır. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayım, yediğim içtiğim karnımda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir şey yediğin veya içtiğin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil-ardı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalık sana zarar vermez” buyurdu.
 
Peygamberimiz Eshâbına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harrin-nâr” duâsını okumağı öğretirdi.
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Zona Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları